Schoolvisie

Wij willen dat kleuters leren ontdekken, leren leven, leren zijn.

Elk kind heeft het recht om gezien te worden, om (h)erkend te worden,

om gelukkig te zijn en om gewoon te mogen zijn wie hij/zij is.

In onze school vormen de kinderen, leerkrachten en ouders samen school.

We geloven in een actieve school waar kinderen centraal staan

 

Hierbij gaan we op zoek naar de talenten van elk kind. Zo stimuleren we hen vanuit
hun sterktes om verder te ontwikkelen.

Welbevinden op school is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen .

 

Het werken aan welbevinden vormt de basis voor een evenwichtig

sociaal- emotioneel leven van ieder persoon.

Het bepaalt wie de kleuters zullen worden en hoe ze in het leven staan.

 

Wij willen een school zijn waar kleuters zich welkom voelen, waar naar hen

geluisterd wordt en waar iedereen samenwerkt in het belang van het kind.