Onze klassen

Op onze school hebben we gekozen om van de leeftijdsgroepen van 3-jarigen (eerste kleuterklas) en de leeftijdsgroepen 2,5 jarigen (instapklas) gemengde groepen te maken, namelijk leefgroepen.

Zo onstonden er zes leefgroepen. Elke leefgroep start in september met een klein aantal kleuters, gemiddeld 12 kleuters.


Tijdens het schooljaar zijn er vaste instapmomenten waarop er telkens 2,5-jarigen hun eerste schoolervaring starten in een leefgroep. 

  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na Hemelvaart


Leefgroepen 'groeien' aan na elk instapmoment. Op het einde van het schooljaar hebben we met 25 kleuters per leefgroep onze maximumcapaciteit bereikt.


Leefgroepen biedt veel voordelen voor uw kleuter. Het voordeel van twee verschillende leeftijden in één klas is dat alle kleuters van elkaar kunnen leren.

De jongste kleuters voelen zich sneller veilig in hun nieuwe klasomgeving en gaan zo sneller op een zelfstandige manier op zoek naar nieuwe uitdagingen. Omdat er ook 3-jarigen in de leefgroep zijn, krijgen instappers kansen om mee op een hoger niveau, indien ze dit aankunnen, te exploreren.

De drie-jarigen (oudste kleuters) die nood hebben aan herhaling kunnen voor bepaalde activiteiten even terug aansluiting vinden bij de jongere groep kleuters.

De kleuters worden aangesproken op hun sociale vaardigheden: kleuters leren omgaan met de verschillen onder elkaar en leren zorgdragen voor elkaar.


Na de zomervakantie gaan de oudste kleuters over naar de tweede kleuterklas en blijven de jongste kleuters nog een jaartje bij dezelfde juf in de leefgroep zitten.


In de infrastructuur van de leefgroepklassen werd voorzien dat er aansluitend naast elke klasruimte toiletjes zijn. De toiletten staan op kinderhoogte en in functie van het zindelijkheidsproces bevinden er zich ook plaspotjes. Kleuters kunnen daar op elk moment onder het toeziend oog van hun juf naar het toilet gaan. 
Elke klas heeft tevens een terras in directe verbinding met de klasruimte. Bij mooi weer kunnen onze kleuters fietsen, klimmen en klauteren op de veilige speeltuigen.

IMG_5843
IMG_5842
IMG_5850
IMG_5849
IMG_5570
image00004
image00007
IMG_5517
IMG_5788
image00013
image00011
image00012
image00005
IMG_5784
IMG_5617
IMG_5870
image00010
image00003
image00006
image00001
image00002
image00009
IMG_5855
IMG_5847
IMG_5844
IMG_5845
IMG_5851
image00008
IMG_5848
IMG_5853
IMG_6169
IMG_6167
IMG_6146
IMG_6135