Broekx

👆 Klik hier om naar het ouderplatform te gaan.

We communiceren met jou als ouder via het ouderplatform Broekx. 


Met je e-mailadres en een wachtwoord kan je je registreren. Je krijgt je inloggegevens via mail.


Elk kind heeft zijn eigen kanaal. Klik op de foto en langs deze weg delen we alle info over:

Brieven, mededelingen, aankondigingen, verslagjes, foto’s, facturen, … 


Bij elk nieuw bericht krijg je een mailtje.

We verwachten dat je deze berichten leest zodat je steeds op de hoogte bent.

Ook facturen en attesten krijg je via mail.

Op het ouderplatform kan je zien welke facturen betaald of nog niet betaald zijn.


Hier vind je ook een klaskalender met:

- de (culturele) uitstappen van je kind

- de vrije dagen, schoolvakanties en feestdagen

- sportactiviteiten

- oudercontacten

- andere activiteiten

- Je kan hier ook de dagen terugvinden waarop je kind afwezig was.

                                                                                             Klik hieronder om de app te downloaden.