Zorg

Wij willen kleuters leren ontdekken, leren leven, leren zijn.

Elk kind heeft het recht om gezien te worden, om (h)erkend te worden, om gelukkig te zijn en om gewoon te mogen zijn wie hij/zij is.


Wij als zorgleerkrachten van de kleuterschool, willen samen met de juffen en meesters op zoek gaan naar de talenten van jullie kind.

Ook welbevinden staat bij ons op nummer 1.


Welbevinden op school is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen .


Het werken aan welbevinden vormt de basis voor een evenwichtig sociaal- emotioneel leven van ieder persoon.

Het bepaalt wie de kleuters zullen worden en hoe ze in het leven staan.


Wij willen een school zijn waar kleuters zich welkom voelen, waar naar hen geluisterd wordt en waar iedereen samenwerkt in het belang van het kind.


Juf Tine (zorgcoördinator jongste kleuters)

juf Erika(zorgcoördinator oudste kleuters)

Juf Daphné (zorgjuf leefgroep)

juf Celine (zorgjuf 2de kleuterklas)

Juf Elien(zorgjuf 3De kleuterklas)

juf katrien(kinderverzorgster)

Juf Axelle(Kinderverzorgster)